Laatst gewijzigd: 12 mei 2020

"Recente" blogs

Posts van recente datum ontbreken nog grotendeels, maar deze pagina is er vanaf nu klaar voor.

Al weer aardig wat jaren geleden zijn deze blogposts gegenereerd met Blogger, en veel links zijn inmiddels verouderd. Sommige techniek, zoals die voor Google maps, is inmiddels veranderd. En het valt soms ook niet mee om de oorspronkelijke webpagina's terug te vinden. Werk in uitvoering, zal ik maar zeggen... Maar reageren mag natuurlijk altijd:

Verborgen Verleden: de familie Donckers

Verborgen Verleden van 24 april 2020 toont stamreeks Brabantse familie Donckers

geplaatst 16-5-2020

Ooit schreef ik in een blog dat het familiegeheugen voor bijzondere gebeurtenissen wel zo'n 200 jaar kan zijn. Bij het bekijken van een aantal afleveringen van "Verborgen Verleden" is een terugkerend element toch wel dat men zelfs de verhalen van twee generaties terug al niet meer kent. Bovendien zijn veel elementen uit de Vaderlandse geschiedenis vaak weinig bekend....

Maar hoe dan ook, met plezier bekijk ik zo nu en dan een aantal afleveringen. Recent ook die van 24 april 2020 met Jennifer Hoffman.

Toen in de aflevering haar Donkers-voorouders aan bod kwamen werd me duidelijk dat ik wellicht zelf ook aansluiting zou kunnen vinden op deze voorouders, en dat bleek ook het geval!

In de uitzending begint het gedeelte over Donkers op 14:40 en vanaf ongeveer 18:50 is de geschiedenis ook onderdeel van mijn familie Donckers.

De vermoedelijke publicatie waar deze stamreeks uit afkomstig is, is in 2012 posthuum gepubliceerd, en gevonden op de website van Martien van Asseldonk Oud Zijtaart. Ik heb op hoofdlijnen deze reeks inmiddels opgenomen in mijn eigen gegevens. On-line overigens nog niet geplaatst.


De Bucquoij

Over de verschillende takken de Bucquoy

geplaatst 27-11-2008

Naar aanleiding van een recente publicatie van A.J. van der Zeeuw in Gens Nostra heb ik weer eens wat verder gezocht naar leden van deze familie(s). Naast de tak waar ik zelf bij betrokken ben zijn er nog een aantal andere takken en takjes die vooralsnog niet met elkaar kunnen worden verbonden. Het artikel van Van der Zeeuw betreft twee takken, A en B, waarvan tak A ook in mijn gegevens voorkomt.

Tak A betreft een hypothetische stamvader Olivier de Bucquoy Tak B heeft vermoedelijk een Jean de Bucqoy als stamvader

Overige takken/takjes

Daniel Dubucquois Jerome de Bucquoy (~ca1609 Tournai?) & Jeanette le Helle Pacquette Bucquoy (1644 Tournai) & (1663 Amsterdam) Carel Phillipsz Kuvel (1643 Amsterdam)

In Friesland Suffridus Bucquoij (ca1650) ? Henricus Bucquoij (ca 1680) beiden Advocaten Hof van Friesland

In Zuid-Afrika: Maria Buqoij, vermeld bij transacties met slaven, in 1666, met Cornelis Qualbergen. Vermoedelijk na overlijden van haar man, Cornelis Verburg. (zie verder, bij Japan) Jacob Buqoij, als landmeter en kaartemaker vanuit de Kaap in 1720 naar Goa in India gezonden. Een aantal van zijn kaarten uit 1721 is bewaard gebleven. Vermoedelijk is hij dezelfde waarvan een vermelding wordt gemaakt in 1745 als auteur van "Zestien jarige reize naar de Indien Gedaan door J. Bucquoy, vol aanmerklijke ontmoetingen"

In Zwijndrecht: Pierre van Buquoij & Anna Pels, woonende tot Cuelen, getrouwd 10-4-1622

Surat, in de Indiase deelstaat Gujarat Was vroeger een belangrijke opstapplaats voor bedevaartgangers naar Mekka. Er was een VOC handelspost & fabriek. Directeur was er Jaques de Bucquoij van minstens 1681 tot minstens 1687. Hij is ca 1695 overleden, blijkens sententie Raet van Justitie tot Batavia, dd 3-12-1695

Batavia Daniel de Buquoij was er van ca 1631 tot minstens 1634 weesmeester en secretaris

Noordwijk Jacob Boeckweyt is er notaris en secretaris rond 1699. Boeckweyt is vermoedelijk een verbastering van Bucquoij

Utrecht Coenraadt de Bucquoy & Maria Muyssart (beiden + < 29-11-1709) Abraham de Bucquoy (+ < 18-11-1745 Utrecht) & Johanna Maria la Roche Abraham de Bucquoy junior (advocaat Hof van Utrecht) Maria Cornelia de Bucquoy & (1749 Utrecht) Franciscus Mattyssen (luitenant) Hun erfenis bevat o.a. een huis in Leiden, hoek Breestraat en Mooyjapensteegh

Het regentengeslacht Calkoen is verwant aan Muyssart. Isaac Muyssart & Margaretha du Bucquoy Abraham Muyssart (1676-1724) & (1700) Clara Magdalena de Haze (1677-1710)

Japan Zacharias Wagner (1614-1668) trouwt 1666 Maria Buquoij, in Batavia, nadat Cornelis Qualbergen hem heeft afgelost.

Tak wordt daarmee vermoedelijk: Daniel de Bucquoij Maria de Bucquoij & Cornelis Verburg idem & Zacharias Wagner (1614-1668) Jacques de Bucquoij (gezant naar Candia, en directeur Surat)

Leiden (ook gerelateerd aan Caret & Hoppa) tak Philippe de Bucquoij (ca 1580) Antonie de Bucquoij (ca 1615 Canterbury)


Overleden op zee

Heel wat voorvaderen zijn omgekomen op zee. Gegevens zijn vooralsnog moeilijk te vinden.

geplaatst 25-9-2008

Verstopt in de genealogische gegevens zit ook heel wat drama. Gezien het grote aantal zeevarende voorvaderen en hun verwanten is bijvoorbeeld het overlijden "op zee" niet zeldzaam. In een apart overzicht zal ik deze mannen gaan vermelden, met zo mogelijk meer details over de omstandigheden.

Hier een eerste begin van een overzicht:


Landrotten?

Een zeevaartschool diep in het (Duitse) binnenland, dichtbij Steinfeld en Lohne.

geplaatst 25-9-2008

Tamelijk diep landinwaarts, in de onderste punt van het voormalige graafschap Oldenburg, liggen de oude stadjes Steinfeld en Lohne. Uit deze streek trok men van oudsher naar het veel rijkere Nederland en Friesland om te werken in de landbouw. Ter plaatse waren weinig mogelijkheden, omdat alleen de oudste zoon het land erfde, en de omstandigheden in dit moerassige en arme stuk in Westelijk Duitsland niet bepaald gunstig waren. Oorlogen, horigheid, en zesjarige dienstplicht waren goede redenen om weg te trekken. Uiteindelijk zou rond 1850 30% van de bevolking t.o.v. 1800 zijn "ausgewandert", naar Amerika en Zuid-Afrika, en later ook naar noordelijk Hongarije.

Van oudsher trokken de mannen er te voet op uit, als seizoensarbeiders, de hannekemaaiers. En ook op de haringvloten (up'n Büs gaohn) en grote vaart werkten vele Duitsers, vooral begin 19e eeuw. Zo ook uit Lohne en omgeving. De haringvangst liep van maart tot oktober, zodat men in de herfst weer bij de familie terug was. Het Plattdütsch dat thuis werd gesproken leek bovendien veel op Hollands, ongetwijfeld een voordeel.

Te voet trok men in groepen naar de zeehavens in Duitsland, met name Stettin, en naar Holland, een voettocht van zo'n 500 resp. 400 km. De jongsten waren vaak pas 11 jaar! Dat Holland ver weg was had als voordeel dat de zeelui een toeslag kregen, een Gulden Holländisch.

Vooral toen de seizoensarbeid in Nederland begin 19e eeuw terugliep probeerden velen werk te vinden op de schepen. Om hun kansen te vergroten besloot in 1817 in Mühlen, gelegen tussen Steinfeld en Lohne, de plaatselijke leraar Johan Henrich Rabe een verzoek te richten aan het hertogelijke bestuur om een zeevaartschool te stichten. Hij gaf al enig zeevaart onderwijs aan de kinderen. Zijn kennis had hij opgedaan in Holland, en de eerste jaren gebruiket hij dan ook Nederlandse leerboeken. Zo kwam in 1817, 1oo km landinwaarts, de Mühler Navigationsschule tot stand.

Uiteindelijk zou rond 1850 meer dan 10% van alle Oldenburger zeelui uit Lohne en omgeving komen. Het schoolgebouw is onlangs gerestaureerd, en biedt exposities over de geschiedenis.

Een groot aandeel in het succes van de lokale zeelui had pastoor Bernd Vahlending. Van 1807 tot 1847 schreef hij voor vele zeelui de aanbevelingsbrieven. Verder verzorgde hij ook de administratieve afwikkeling van zaken rondom bijv. overlijden van zeelui in het buitenland. Zijn archief is bewaard gebleven, en biedt een schat aan informatie over het wel en wee van de toenmalige bewoners. Ik hoop er t.z.t. nog eens informatie te vinden over mijn voorvader.

Herm. Henrich Fortmann

Een van de jongens die meester Rabe in zijn klas zal hebben gehad is mijn voorvader Herm. Henrich Fortmann. Volgens zijn huwelijksbijlagen is hij geboren in 1793 te Lohne. Van zijn voorouders ken ik alleende namen van zijn vader en moeder: Henrich Fortmann en Elisabeth Rönneker. Veel namen in dit gebied houden verband met water. Fort = Furt = Fahrt > Durchfahrt, dus zoiets als Vaartman en Rönne = Rinne = goot of geul.

In het Oldenburgse graafschap kwam een vorm van achterleen voor die Hausgenossen werd genoemd. Jaarlijks met Pinksteren verzamelden de leenmannen zich op de hoeve Bröringmeyer, in Lohne. Er waren 22 leengerechtigde families/hoeven, waaronder ook Fortmann. Vooralsnog is onbekend of "mijn" Fortmann tot deze tak behoort.

Herm is vermoedelijk degene die vermeld wordt als stuurman Herm. Henrich Fortmann in een brief aan pastoor Vahlending. In september 1817 had de pastoor een aanbeveling gestuurd voor kapitein Bernd Rohe uit Steinfeld aan de Heringsfischfang-Compagnie te Stettin. Bij de bevestiging in december werd tevens om meer personeel gevraagd. Hiervoor werd de pastoor eind januari 1818 door de compagnie bedankt. Herm. Henrich is dan ongeveer 25 jaar. Drie jaar later, in 1821, zou hij de haringstad Vlaardingen trouwen.

Vermoedelijk was Herm. Fortmann verwant aan voormelde kapitein Bernd Rohe (1773-1851), aangezien deze als moeder had: Dorothea Gertrud Vortmann, overleden 1803 te Südlohne.

Seefahrerschule Mühlen

Links en bronnen:


Kelten!

Haplogroep R1b3 duidt er op dat ik in mannelijke lijn een Kelt ben

geplaatst 16-8-2008

Gisteren ontving ik het rapport van mijn DNA onderzoek, uitgevoerd namens het Kon. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde door het Forensisch Lab van het LUMC te Leiden. En wat blijkt: ik ben in de mannelijke lijn een Kelt. De haplogroep is R1b3

R1b wordt ook wel het Atlantic Modal Haplotype (AMH) genoemd. Deze bevolkingsgroep is ruim 35.000 jaar geleden vanuit het midden van Afrika, via de Balkan naar Spanje getrokken. Na de laatste ijstijd verspreidden zij zich over West-Europa. In sommige delen van Engeland, Ierland, Schotland, Spanje, Portugal en Frankrijk behoort meer dan 90% van de bewoners nog steeds tot dit haplotype.

Informatie over de verspreiding van mijn subhaplogroep R1b3 is nog niet in voldoende mate bekend. Wel is bekend dat in Noord-Frankrijk, België en Zuid-Nederland een hoge variatie in het R1b voorkomt. Ik heb via de database van de YHRD wél gevonden dat er één haplotype matcht op alle 16 samplecodes, en wel in Italië, in Ravenna. Wanneer alleen gekeken wordt naar de eerste 7 samplecodes, waar de meeste informatie voor beschikbaar is, vind ik 10 resultaten voor Nederland: 3 in Limburg (vlak bij grens Brabant), 3 in Leiden, 2 in Groningen, 1 in Zeeland en 1 in de buurt van Amersfoort.

Overigens is zoeken in de YHRD database beperkt tot tweemaal per dag. Na registratie is dit 20 maal.

Het resultaat van de Y-STR haplotype analyse volgt hieronder. Komt uw haplotype hier helemaal mee overeen? Laat het me weten! Wellicht sluiten onze stambomen ergens aan.
DYS1914
DYS389I13
DYS389II29
DYS39025
DYS39111
DYS39213
DYS39313
DYS38511,14
DYS43812
DYS43912
DYS43715
DYS44819
DYS45615
DYS45817
DYS63523
GATA_H4 12

Standaard AMH (type #1) heeft een waarde voor DYS390 van 24. Mijn haplotype wijkt hier vanaf. Dit zou kunnen wijzen op een Ierse of Iberische oorsprong.

Ik vermoed dat mijn voorvaderen in mannelijke lijn al rond het jaar nul in Zuid-Nederland en Noord-België woonden. Daar woonden o.a. de stam van de Eburonen, een Keltische bevolkingsgroep die door Caesar in 57 v. Chr. werd overwonnen, beschreven in "De Bello Gallico". Hun aanvoerders waren Ambiorix en Catuvolcus, die in 54 v. Chr. in opstand kwamen tegen de Romeinen, maar uiteindelijk werden verslagen.

Overigens stammen alle mannen die nu leven af van een "Adam" die ongeveer 60.000 tot 90.000 jaar geleden leefde.

Links: