Terug naar Overzicht

gepubliceerd: 16-10-2006

Baron = Büron

Het collectieve geheugen voor sommige familiegebeurtenissen is soms zo'n 200 jaar.

Het geheugen voor bijzondere familiegebeurtenissen is vermoedelijk zo'n 200 jaar. Een zo'n gebeurtenis betreft de geboorte van Catharina Steinger. Haar vader zou een baron geweest zijn. Wellicht een baron van IJsselstein, werd in de familie gefluisterd.

Echter, toen ik ging speuren bleek haar vader een Zwitsers soldaat. Hij maakte deel uit van het 32e regiment te Gouda, Joseph Steinger, afkomstig uit Büron in het kanton Luzern. Hij had zijn dochter ook erkend en was zelf aanwezig bij de aangifte.

Over zijn afkomst en militaire historie is mij nog weinig bekend. Bij de aangifte in 1829 is hij geen militair, maar pijpmaker. Waarschijnlijk is hij later weer in militaire dienst gegaan, want blijkens de BS is hij overleden in Indië.

Vóór 1829 was hij ook al militair. Er is een akte van bekendheid in de Groenehart Archieven waar hij een der attestanten is, gedateerd 6-6-1827, inventarisnr. 19, akte 63 en 64. Dit betreft verder de soldaten: Frans Fuchs, Bernhard Rey, Laurens Muller, Nusla Ludwig, Joseph Wasser en Henricus Leontius Meyer (geboren 5-1795 in Steinen).

Vermoedelijk was het hem niet toegestaan te trouwen met Elsje IJsselstein. Zij is uiteindelijk ongehuwd gestorven in Katwijk.

Over Zwitserse regimenten, waaronder in het bijzonder het 32e, heb ik een apart artikel gemaakt. Klik hier.