Terug naar Overzicht

gepubliceerd: 27-11-2008

De Bucquoij

Over de verschillende takken de Bucquoy

Naar aanleiding van een recente publicatie van A.J. van der Zeeuw in Gens Nostra heb ik weer eens wat verder gezocht naar leden van deze familie(s). Naast de tak waar ik zelf bij betrokken ben zijn er nog een aantal andere takken en takjes die vooralsnog niet met elkaar kunnen worden verbonden. Het artikel van Van der Zeeuw betreft twee takken, A en B, waarvan tak A ook in mijn gegevens voorkomt.

Tak A betreft een hypothetische stamvader Olivier de Bucquoy Tak B heeft vermoedelijk een Jean de Bucqoy als stamvader

Overige takken/takjes

Daniel Dubucquois Jerome de Bucquoy (~ca1609 Tournai?) & Jeanette le Helle Pacquette Bucquoy (1644 Tournai) & (1663 Amsterdam) Carel Phillipsz Kuvel (1643 Amsterdam)

In Friesland Suffridus Bucquoij (ca1650) ? Henricus Bucquoij (ca 1680) beiden Advocaten Hof van Friesland

In Zuid-Afrika: Maria Buqoij, vermeld bij transacties met slaven, in 1666, met Cornelis Qualbergen. Vermoedelijk na overlijden van haar man, Cornelis Verburg. (zie verder, bij Japan) Jacob Buqoij, als landmeter en kaartemaker vanuit de Kaap in 1720 naar Goa in India gezonden. Een aantal van zijn kaarten uit 1721 is bewaard gebleven. Vermoedelijk is hij dezelfde waarvan een vermelding wordt gemaakt in 1745 als auteur van "Zestien jarige reize naar de Indien Gedaan door J. Bucquoy, vol aanmerklijke ontmoetingen"

In Zwijndrecht: Pierre van Buquoij & Anna Pels, woonende tot Cuelen, getrouwd 10-4-1622

Surat, in de Indiase deelstaat Gujarat Was vroeger een belangrijke opstapplaats voor bedevaartgangers naar Mekka. Er was een VOC handelspost & fabriek. Directeur was er Jaques de Bucquoij van minstens 1681 tot minstens 1687. Hij is ca 1695 overleden, blijkens sententie Raet van Justitie tot Batavia, dd 3-12-1695

Batavia Daniel de Buquoij was er van ca 1631 tot minstens 1634 weesmeester en secretaris

Noordwijk Jacob Boeckweyt is er notaris en secretaris rond 1699. Boeckweyt is vermoedelijk een verbastering van Bucquoij

Utrecht Coenraadt de Bucquoy & Maria Muyssart (beiden + < 29-11-1709) Abraham de Bucquoy (+ < 18-11-1745 Utrecht) & Johanna Maria la Roche Abraham de Bucquoy junior (advocaat Hof van Utrecht) Maria Cornelia de Bucquoy & (1749 Utrecht) Franciscus Mattyssen (luitenant) Hun erfenis bevat o.a. een huis in Leiden, hoek Breestraat en Mooyjapensteegh

Het regentengeslacht Calkoen is verwant aan Muyssart. Isaac Muyssart & Margaretha du Bucquoy Abraham Muyssart (1676-1724) & (1700) Clara Magdalena de Haze (1677-1710)

Japan Zacharias Wagner (1614-1668) trouwt 1666 Maria Buquoij, in Batavia, nadat Cornelis Qualbergen hem heeft afgelost.

Tak wordt daarmee vermoedelijk: Daniel de Bucquoij Maria de Bucquoij & Cornelis Verburg idem & Zacharias Wagner (1614-1668) Jacques de Bucquoij (gezant naar Candia, en directeur Surat)

Leiden (ook gerelateerd aan Caret & Hoppa) tak Philippe de Bucquoij (ca 1580) Antonie de Bucquoij (ca 1615 Canterbury)