Terug naar Overzicht

gepubliceerd: 16-12-2006

Berkhey

Wellicht liggen hier de wortels van Verheij.

Op zoek naar de mogelijke herkomst van Verheij kwam ik in de website van Roel Verheij de namen Berkhey en Verhey tegen in de 10e penning van Katwijk uit 1544 (1). Folio 11v: "Dese navolgende zijn van Wassenaer ende Verhey". Dit doet vermoeden dat de namen Berkhey, Verhey en Verwey verwant zijn, en toponiemen verwijzend naar het dorpje Berkhey.

Het vissersdorpje Berkhey lag bij Wassenaar en is nog terug te vinden in de benaming van de duinen ten noorden van de Wassenaarse Slag, in het gebied van de duinwater maatschappij.(2)

In de 14e eeuw was de zeevisserij van Scheveningen en Katwijk dermate winstgevend dat ook andere ambachten vissersdorpen wensten. Berkheide/Berchey/Berkerhey werd gesticht in 1396, na toestemming van de ambachtsheer van Zuidwijk. Concurrentie zorgde al in 1412 voor een verbod voor Katwijkers om zich in Berhey te vestigen.

In de 15e eeuw telde Berkhey nog 8 รก 10 boten, al in 1514 nog maar twee.

Uiteindelijk verdween Berkhey, ergens in de 17e eeuw. In zee of ondergestuifd is voor zover ik weet niet bekend.

Heide = weide

Heide betekende "graasgebied voor vee". Wellicht dat hierin zelfs de oorsprong ligt van het samenvallen van "Verheij" en "Verweij", dat Roel Verheij beschrijft. De naam Verhey zal in Katwijk gebruikt zijn om de bewoners "van de weide" bij Wassenaar mee aan te duiden.

"Heide" in Ter Heide, een ander oud vissersdorp, ten zuiden van Den Haag, duidt ook op de oud-Hollandse betekenis weide.

(1) P.W.C. van Kessel: Kohier vd 10e penning op onroerend goed van KATWIJK en VALKENBURG, 1544 (zich bevindend in het A.R.A., Staten van Holland 1445-1572)

(2) Marcel Tettero: De Banvrouwe van Wassenaer en Zuidwijk